Communiceren met Compassie

 • Communiceren met Compassie

  In deze training ervaar je onder andere hoe gemakkelijk ‘geweld’ in onze dagelijkse communicatie sluipt en wat het effect is van compassie op onze communicatie. Je ervaart ook hoe moeilijk het is om te verwoorden wat je waarneemt zonder te oordelen. En hoe verhelderend het kan zijn om je te richten op wat jijzelf en anderen voelen en nodig hebben. Ook leer je heldere verzoeken te doen die aanzetten tot begrip en medewerking.

 • Ouderschap met Compassie

  Na deze training kun je het geweldloze communicatiemodel inzetten tijdens lastige situaties met kinderen. Heb je ervaren hoe je de behoeften van je kind voorop kunt stellen zonder daarbij je eigen grenzen te vergeten en kun je vragen om wat je nodig hebt zonder gebruik te maken van dwang, angst, schuld, schaamte, straf, chantage etc. Ook heb je leren omgaan met temperament en lastige emoties op een manier die het kind in zijn waarde laat.

 • Communication with Compassion

  During this course you will experience how easily "violence" slips into our daily communication and how compassion effects our communication. You will also experience how hard it can be to express what you observe without judging. And how much clarity can emerge from focussing on what you and other people are feeling and needing. You will also learn how to make clear requests that promote understanding and cooperation.

 • Gebaseerd op Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg

  Astara Lieuw-On

  trainer, coach, mediator

  Mijn missie is om jou bewuster te maken van wat er werkt in de communicatie en wat afstand schept. Zodat je meer verbinding en compassie kunt ervaren in je relaties met anderen én die met jezelf. Ik bied hiervoor een compleet programma bestaande uit trainingen, workshops en privé sessies en ik faciliteer een gratis oefengroep. Voor iedereen die meer verbinding en samenwerking wil creëren met de belangrijke mensen in hun leven. Naar keuze in het Nederlands of in simpel Engels. Voor ouders en (beroeps)opvoeders is er ook een programma dat zich specifiek richt op de communicatie met kinderen.


  Nonviolent Communication • Verbindende Communicatie